Hlavičky tištěných dokumentů

U tištěných dokumentů (jako např. rodokmeny a výsledky ze závodů holubů) si můžete nastavit vlastní logo nebo celou grafiku hlavičky dokumentu přes celou jeho šířku. Program pak do ní doplní pouze nadpis a číslo holuba (a alespoň nějaký identifikační údaj u neověřených uživatelů). Na této stránce níže najdete příklady hlaviček přes celou šířku dokumentu a tyto hlavičky pak můžete libovolně stahovat, upravovat a používat v programu Holubník. Více o nastavení své vlastní hlavičky dokumentů naleznete v nápovědě o kartě uživatele.
… ukázka vlastní hlavičky ...
Hlavičky ke stažení
… stahování hlavičky zahájíte klikem na obrázek ...
Rozměr obrázků hlaviček je 1800x230px.
Tímto poměrem stran obrázku je zaručeno, že bude zobrazen přes celou šířku dokumentu.

Logo dokumentů

V programu Holubník si můžete nastavit své vlastní logo v hlavičce tištěných dokumentů. Toto logo bude vykresleno přes celou výšku hlavičky dokumentu vlevo. Nastavíte jej na "kartě uživatele" v záložce "nastavení hlavičky". Pokud použijete jako logo obrázek s poměrem stran 1800x230 pixelů, pak toto logo bude vykresleno přes celou výšku a šiřku hlavičky tištěných dokumentů. Program pak už jen doplní nadpis dokumentu a zvolené identifikační údaje chovatele. Ověření chovatelé mohou i tyto identifikační údaje zakreslit přímo do obrázku hlavičky a na programu nechat jen vykreslování samotného nadpisu dokumentu. Proto ale musí Vaše logo obsahovat alespoň nějaký identifikační údaj chovatele jako např. jméno, shodné s Vaším zadaným jménem v programu a musí být bezplatně ověřeno administrátorem Holubníku. Takto můžete vytvořit i velmi poutavé záhlaví dokumentů určených k tisku.

Viz. ukázka vlastní hlavičky vlevo nahoře.

Výhodou grafické hlavičky přes celou šířku dokumentu, je hlavně možnost zadání nejrůznějších informací o chovateli a hezčí vzhled tištěných dokumentů.

Použijete-li v nastavení hlavičky volbu "pozadí hlavičky dle pohlaví holuba", pak bude čistě bílá barva (clWhite, #ffffff) v hlavičce hahrazena modrou nebo růžovou barvou dle pohlaví holuba .

Prozatím jsou podporovány pouze obrázky ".jpg" do 64kB