Můj Holubník, přihlášení uživatele

Tato webová aplikace nenahrazuje program, ale je jen jeho doplňkem.

Přihlásit se mohou pouze uživatelé programu stejným přihlašovacím jménem a heslem.

Po přihlášení zde budete moci zobrazovat a editovat určitá data z programu, která tak budete mít stále po ruce i v mobilním telefonu.


Momentálně tyto stránky nefungují, ale děláme na tom.

Přihl
ášení uživatele bude funkční přinejlepším až za rok!